Dodano dnia: 2022-06-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Częstochowa, Tatrzańska 58 (śląskie). Działka numer: 152/3

Tatrzańska 58, 42-280, Częstochowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-29
Obszar działki: 0,6327 ha
Cena wywołania: 235 913 zł
Cena oszacowania: 314 551 zł
Wadium: 31 456 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

    

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria nr III w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 lipca 2022 r. godz. 13 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się:                                      P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1/2 części nieruchomości położonej w  Częstochowie  ul. Tatrzańska 58, opisanej jako działka  nr 152/3 o powierzchni 0,6327 ha w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 170 m2, budynkami gospodarczymi o łącznej pow. uż. 542,65 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Częstochowie nr  W CZ1C/xxxxxxxx/1. Właścicielem nieruchomości jest ************ w 1/2 części.W dziale III ksiegi wieczytej wpisana służebność osobista dożywotniego i bezpłatnego mieszkania w czterech izbach budynku mieszkalnego - służebność uwzględniona w kwocie wyceny.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę:                314 551,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4  wartości oszacowania tj. kwotę: 235 913,25 zł 

Przystępujący do przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części  sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 31 455,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w księżeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Wpłaty należy dokonać na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejma nr 39 1020 1664 0000 3802 0116 9085 do sprawy sygn. akt Km 634/08,  XV Co 1486/20, która to kwota musi być zaksięgowana  najpóźniej do dnia 28-07-2022r.

Nieruchomość tą można oglądać w dni powszednie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją   oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Al. Niepodległości 37/47 (śląskie)

Al. Niepodległości 37/47, 42-216, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 143 250 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Zegarowa 9 (śląskie)

Zegarowa 9, 42-271, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 185 103 zł
Cena oszacowania: 277 655 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Bohaterów Katynia 31/17 (śląskie)

Bohaterów Katynia 31/17, 42-208, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 149 466 zł
Cena oszacowania: 224 200 zł