Dodano dnia: 2022-05-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Częstochowa, Targowa 10 (śląskie). Działka numer: 6

Targowa 10, 42-200, Częstochowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Sygnatura: KM 257/18
Obszar działki: 0,0591 ha
Cena wywołania: 345 300 zł
Cena oszacowania: 460 400 zł
Wadium: 46 040 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Kancelaria Komornicza, Śląska 28, Częstochowa, 42-217 Częstochowa

tel. 34 3743085 / fax. 34 3743085

Sygnatura: KM 257/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma na podstawie art. 955  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Targowa 10, 42-200 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 00000124/7.
Opis nieruchomości:
Kamienica o przeznaczeniu mieszkalnym i usługowym do remontu i własnej aranżacji. Powierzchnia użytkowa budynku 701,25 mkw. Lokalizacja nieruchomości w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum miasta Częstochowy. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/xxxxxxxx/7

Suma oszacowania wynosi 460 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 35160014621823073400000003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.962 kpc.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) 

Komornik Sądowy

Arkadiusz Bloma

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Kasztanowa 8/10/37 (śląskie)

Kasztanowa 8/10/37, 42-216, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 144 750 zł
Cena oszacowania: 193 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Bohaterów Katynia 31/17 (śląskie)

Bohaterów Katynia 31/17, 42-208, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 149 466 zł
Cena oszacowania: 224 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Al. Niepodległości 37/47 (śląskie)

Al. Niepodległości 37/47, 42-216, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 143 250 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł