Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Czerwonak, Dębowa 7 (wielkopolskie). Działka numer: 30

Dębowa 7, 62-004, Czerwonak, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura: KM 1712/18
Obszar działki: 446 m2
Cena wywołania: 288 933 zł
Cena oszacowania: 433 400 zł
Wadium: 43 340 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Paweł Tomczak

Kancelaria Komornicza, Zagórze 6A, Poznań, 61-112 Poznań

tel. 61 628 23 89 / fax. 61 628 23 89

Sygnatura: KM 1712/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2022 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Dębowa 7, 62-004 Czerwonak, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o numerze ewid. 30 o pow. 446m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 182,70m2. Działka jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodną, gazową, kanalizacyjną (budynek nie jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego). Częściowo rozbudowany w 2008 roku. Parter składa się z: sieni, pom. gosp., dwóch kuchni, kl. schodowej, dwóch łazienek, dwóch sypialni, holl, pokoju z aneksem kuchennym. Piętro składa się z: trzech pokoi, pom. gosp. łazienki, hollu. Łączna cena wywołania wynosi: 288.933,34 zł Łączna suma oszacowania wynosi: 433.400,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43.340,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 18 16001462 1862 7173 4000 0005 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 1712/18) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc) . W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w kancelarii komornika oraz na tydzień przez licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do sprawy II Co 5330/18), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.45 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Paweł Tomczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Szamocin, Ogrodowa (wielkopolskie). Działka numer: 788

Ogrodowa, 64-820, Szamocin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 42 900 zł
Cena oszacowania: 57 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Podrzewie, Długa 16/2 (wielkopolskie)

Długa 16/2, 64-550, Podrzewie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 59 325 zł
Cena oszacowania: 79 100 zł

Grunt w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Jasna (wielkopolskie). Działka numer: 13/6

Jasna, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł