Dodano dnia: 2022-07-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą, Władysława Jagiełły 14A (mazowieckie). Działka numer: 406/14

Władysława Jagiełły 14A, 09-150, Czerwińsk nad Wisłą, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-25
Sygnatura:  GKm 32/19
Obszar działki: 0,0900 ha
Cena wywołania: 234 300 zł
Cena oszacowania: 312 400 zł
Wadium: 31 240 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON

Kancelaria Komornicza, PŁOCKA 69,  PŁOŃSK,   09-100 PŁOŃSK

tel. 023 662 28 68 / fax. 023 662 28 57

Sygnatura: GKm 32/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Płońsku KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-07-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk, pokój G,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ****************  położonej przy  Jagiełły 14A, 09-445 Czerwińsk N. Wisłą , dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku  (adres: ul. ul.Sienkiewicza 9a, Płońsk, 09-100 Płońsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 312 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 08 1020 1592 0000 2902 0054 3660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100  Płońsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Płońsk, Młodzieżowa 31B (mazowieckie)

Młodzieżowa 31B, 09-100, Płońsk, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 19 575 zł
Cena oszacowania: 26 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Grubale, Grubale (mazowieckie)

Grubale, 08-110, Grubale, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 580 500 zł
Cena oszacowania: 1 161 000 zł

Grunt w miejscowości Andrzejów Duranowski, Andrzejów Duranowski (mazowieckie). Działki numer: 34, 37, 38, 39, 40

Andrzejów Duranowski, 96-500, Sochaczew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 375 000 zł
Cena oszacowania: 500 000 zł