Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Czersk, Henryka Sienkiewicza 13 (pomorskie). Działki numer: 2579, 2580

Henryka Sienkiewicza 13, 89-600, Czersk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura: Km 578/18
Obszar działki: 1483 m2
Cena wywołania: 418 275 zł
Cena oszacowania: 557 700 zł
Wadium: 55 770 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 578/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 13, 89-650 Czersk , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 2579 i 2580 o łącznej pow. uż. 1483 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 116,16 m2 z budynkiem warsztatowym z częścią socjalną oraz budynkiem biurowym z garażami o łącznej pow. uż. 222,31 m2

Suma oszacowania wynosi 557 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 418 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Salino, Przytulna (pomorskie)

Przytulna, 84-250, Salino, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 64 125 zł
Cena oszacowania: 85 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Piecewska 18 B/12 (pomorskie)

Piecewska 18 B/12, 80-288, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 345 000 zł
Cena oszacowania: 460 000 zł

Dom w miejscowości Brusy, Kościuszki 35 (pomorskie). Działka numer: 362/16

Kościuszki 35, 89-632, Brusy, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 236 533 zł
Cena oszacowania: 354 800 zł