Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Czeladż, Pułaskiego 3 (śląskie). Działka numer: 156/4

Pułaskiego 3, 41-250, Czeladż, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-07
Sygnatura:  KM 2031/17
Obszar działki: 0,0210 ha
Cena wywołania: 514 500 zł
Cena oszacowania: 686 000 zł
Wadium: 68 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Piotr Sikorski

Kancelaria Komornicza, ul. Sobieskiego 36 b,  Będzin,   42-500 Będzin

tel. 533-704-701 / fax. 

Sygnatura: KM 2031/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Będzinie Piotr Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-09-2022 o godz. 14:00  w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***********  położonej przy  Pułaskiego 3, 41-250 Czeladż , dla której  SR Będzin  (adres: ul. Sączewskiego 23 23/42-500, Będzin, 42-500 Będzin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 41-250 Czeladź, Pułaskiego 3 , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/xxxxxxxx/6 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 190,30 m2, będącej własnością dłużnika: JOLANTA SIENKIEWICZ i WACŁAW SIENKIEWICZ.

Suma oszacowania wynosi 686 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 514 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A 23 1050 1227 1000 0090 6527 7254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500  Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Sikorski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, Księdza Józefa Niedzieli 49E/5 (śląskie)

Księdza Józefa Niedzieli 49E/5, 41-711, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 36 750 zł
Cena oszacowania: 49 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wodzisław Śląski, 26 Marca 42/63 (śląskie)

26 Marca 42/63, 44-300, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 118 500 zł
Cena oszacowania: 158 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bytom, Klonowa 9/8 (śląskie)

Klonowa 9/8, 41-902, Bytom, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 63 300 zł
Cena oszacowania: 84 400 zł