Dodano dnia: 2023-10-19

Dom w miejscowości Czechowice-Dziedzice, Słowicza 29 (śląskie). Działka numer: 2094/120

Słowicza 29, 43-502, Czechowice-Dziedzice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-01-11
Sygnatura: KM 1604/22
Obszar działki: 0,0393 HA
Cena wywołania: 379 552 zł
Cena oszacowania: 506 070 zł
Wadium: 50 607 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Pszczynie

Maciej Łopadczak

Kancelaria Komornicza, Legionów 83,  Czechowice-Dziedzice,   43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 324933077 / fax. 324933076

Sygnatura: KM 1604/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Maciej Łopadczak podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1604/22 w dniu: 11.01.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości położonej przy  Słowicza 29, 43-502 Czechowice-Dziedzice, dla której SĄD REJONOWY PSZCZYNA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.   , PSZCZYNA, 43-200 Pszczyna)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Czechowice-Dziedzice, przy ul.Słowicza 29 i opisana jest jako nieruchomość gruntowa - tereny mieszkaniowe, oznaczona numerem działki 2094/120, obszar nieruchomości gruntowej 0,0393 HA (działka ogrodzona), zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Budynek o powierzchni użytkowej całkowitej wynoszącej 85,03 m2(parter 68,74 m2, piętro 16,29m2) został oddany do użytku w 1939 r. W 2012r. w budynku został przeprowadzony kapitalny remont. Budynek składa się z częściowego podpiwniczenia, parteru oraz poddasza użytkowego. Fundamenty ze szlaki. Ściany budynku zewnętrzne i wewnętrzne ceglane, Strop nad piwnicą betonowy, nad parterem drewniany. Konstrukcja dachu drewniana kryta blachodachówką.Budynek ocieplony i otynkowany. Stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe antywłamaniowe, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, gazową, ogrzewanie centralne piecem na gaz, ogrzewanie salonu kominkiem opalanym drewnem oraz w instalacje kanalizacyjną (szambo). Ciepła woda użytkowa z pieca gazowego.

 

Suma oszacowania wynosi 506 069,34 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 379 552,01 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 50 606,93 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 75105012561000009230307895 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  18.01.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Maciej Łopadczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Annolesie, Annolesie 5B (śląskie). Działki numer: 7/1, 7/2, 45/1, 45/2

Annolesie 5B, 42-110, Annolesie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 231 867 zł
Cena oszacowania: 347 800 zł

Grunt w miejscowości Lubliniecka, Lubliniecka (śląskie). Działka numer: 1725/56

Lubliniecka, 42-286, Lubliniecka, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 95 250 zł
Cena oszacowania: 127 000 zł

Grunt w miejscowości Sosnowiec, Rozwojowa (śląskie). Działka numer: 4096

Rozwojowa, 41-200, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 24 750 zł
Cena oszacowania: 33 000 zł