Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Cząstków, Cząstków 72 (wielkopolskie). Działka numer: 374/3

Cząstków 72, 62-650, Cząstków, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 1491/20
Obszar działki: 0,0313 ha
Cena wywołania: 90 000 zł
Cena oszacowania: 120 000 zł
Wadium: 12 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Barbara Majewska-Murakowska

Kancelaria Komornicza, Włocławska 3,  Koło ,   62-600 Koło

tel. 63 27 24 699 / fax. 

Sygnatura: Km 1491/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 22,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  ,Cząstków,  62-650 Kłodawa , dla której  Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Włocławska 4 , Koło, 62-600 Koło)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 374/3 (arkusz mapy 3) o powierzchni 0,0313ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 65,88m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 37,83m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP KOŁO 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Włocławska 4, Koło, 62-600  Koło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Barbara Majewska-Murakowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Przemęt, Rzemieślnicza (wielkopolskie). Działka numer: 268/3

Rzemieślnicza, 64-234, Przemęt, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 124 000 zł
Cena oszacowania: 248 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Ognik 13b/12 (wielkopolskie)

Ognik 13b/12, 60-392, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 183 000 zł
Cena oszacowania: 244 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Krobia, Poznańska 10/4 (wielkopolskie)

Poznańska 10/4, 63-840, Krobia, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 31 344 zł
Cena oszacowania: 41 793 zł