Dodano dnia: 2023-01-11

Dom w miejscowości Czarny Bór, Główna 8b (dolnośląskie). Działka numer: 355

Główna 8b, 58-379, Czarny Bór, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-27
Sygnatura: GKm 28/19
Obszar działki: 705 m2
Cena wywołania: 238 500 zł
Cena oszacowania: 318 000 zł
Wadium: 31 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Monika Janus

Kancelaria Komornicza,  ul.Dmowskiego 22,  Wałbrzych,   58-300 Wałbrzych

tel. 746667725-26 / fax. 748434142

Sygnatura: GKm 28/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-02-2023 o godz. 09:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 11a, 58-300 WAŁBRZYCH, pokój 114,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*********** położonej przy  ul. Główna 8B, 58-379 Czarny Bór , dla której  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 355 o pow. 705m2, zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem garażowym dwustanowiskowym, położonej w Czarnym Borze przy ul. Głównej 8B. Działka ogrodzona i urządzona w zieleń przydomową, jest uzbrojona w media tj., przyłącze elektryczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe. Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Istnieje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem faktycznym polegająca na tym iż w dziale I-O- Oznaczenie nieruchomości, nie ujawniono budynku garażu i zmiany powierzchni użytkowej budynku w związku z jego rozbudową. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników **** ******** położona w - 58-379 Czarny Bór, ul. Główna 8B, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 318 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300  Wałbrzych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Janus

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wilków Średzki, Wilków Średzki 19 (dolnośląskie)

Wilków Średzki 19, 55-311, Wilków Średzki, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-28
Cena wywołania: 207 225 zł
Cena oszacowania: 276 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Katowice, Stanisława Fliegera 14/9 (dolnośląskie)

Stanisława Fliegera 14/9, 40-060, Katowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-30
Cena wywołania: 186 000 zł
Cena oszacowania: 248 001 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Czekoladowa 74A (dolnośląskie). Działka numer: 24/1

Czekoladowa 74A, 52-326, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 226 350 zł
Cena oszacowania: 564 000 zł