Dodano dnia: 2022-03-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Czarnowo, Czarnowo 128 (lubuskie). Działka numer: 482/6

Czarnowo 128, 66-600, Czarnowo, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura:  Km 1658/19
Obszar działki: 0,0300 ha
Cena wywołania: 5 625 zł
Cena oszacowania: 7 500 zł
Wadium: 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Magdalena Ratiuk

Kancelaria Komornicza, Poznańska 9, Krosno Odrzańskie,  66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 068 359 05 25 / fax. 068 359 05 25

Sygnatura: Km 1658/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie, pokój 111,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *** położonej przy Czarnowo , 66-600 Krosno Odrzańskie, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Piastów 10L, Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 7 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP/Zielona Góra 05 1020 5402 0000 0002 0222 6702.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piastów 10 L, Krosno Odrzańskie, 66-600  Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Ratiuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Koziczyn, Koziczyn (lubuskie)

Koziczyn, 69-108, Koziczyn, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 1 519 333 zł
Cena oszacowania: 2 279 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Świebodzin, Józefa Piłsudskiego 43/3 (lubuskie)

Józefa Piłsudskiego 43/3, 66-200, Świebodzin, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 89 325 zł
Cena oszacowania: 119 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrów, Ostrów 39/2 (lubuskie)

Ostrów 39/2, 69-200, Ostrów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 132 825 zł
Cena oszacowania: 177 100 zł