Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Czarnków, ul. Wroniecka 160 (wielkopolskie). Działka numer: 2199

ul. Wroniecka 160, 64-700, Czarnków, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura:  KM 1120/17
Obszar działki: 0,0526 ha
Cena wywołania: 237 334 zł
Cena oszacowania: 356 000 zł
Wadium: 35 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzciance

Michał Sieja

Kancelaria Komornicza, RZEMIEŚLNICZA 7, Czarnków,  64-700 Czarnków

tel. 672553074 / fax. 672553074

Sygnatura: KM 1120/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Michał Sieja na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, pokój 3,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** ************ położonej przy Wroniecka 160, 64-700 Czarnków, dla której SĄD REJONOWY CZARNKÓW VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W CZARNKOWIE (adres: ul.  , CZARNKÓW, 64-700 CZARNKÓWprowadzi księgę wieczystą o numerze PO2T/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka nr 2199 o obszarze 0,0526ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o trzech kondygnacjach, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym w stanie surowym o powierzchni użytkowej 230,9m2, powierzchnia piwnic 40m2, z dobudowanym obok garażem o powierzchni 20,8m2 również w stanie surowym, uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną i gaz

Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 237 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0144 1180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 14:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Staszica 1, Trzcianka, 64-980  Trzcianka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Sieja

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Dębowa 16 (wielkopolskie). Działka numer: 8

Dębowa 16, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 400 000 zł
Cena oszacowania: 600 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Komuny Paryskiej 29A/3 (wielkopolskie)

Komuny Paryskiej 29A/3, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 226 650 zł
Cena oszacowania: 302 200 zł

Dom w miejscowości Turek, Tamka 13 (wielkopolskie). Działki numer: 1268/3, 1268/2

Tamka 13, 62-700, Turek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 138 860 zł
Cena oszacowania: 208 290 zł