Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ciemnice, Wjazdowa 4 (lubuskie). Działka numer: 136/3

Wjazdowa 4, 66-615, Ciemnice, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-27
Sygnatura:  Km 1227/19
Obszar działki: 0,1400 ha
Cena wywołania: 27 375 zł
Cena oszacowania: 36 500 zł
Wadium: 3 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Robert Hański

Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683835136 / fax. 683830700

Sygnatura: Km 1227/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** ** położonej przy  , 66-600 CIEMNICE, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim (adres: ul. ul.Piastów 10 L, Krosno Odrz, 66-600 Krosno Odrz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Dom mieszkalny o pow. użytkowej 158,03 m2., budynek gospodarczy o pow. zabudowy 41,00 m2, położone na działce nr 136/3 o pow. 0,1400 ha we wsi Ciemnice ul. Wjazdowa 4 gm. Dąbie

Suma oszacowania wynosi 36 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK I O/KROSNO ODRZ. 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 66-600  Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Robert Hański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Marii Konopnickiej 2/3 (lubuskie)

Marii Konopnickiej 2/3, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 141 975 zł
Cena oszacowania: 189 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Bobrówko, Strzelecka 15 (lubuskie)

Strzelecka 15, 66-500, Bobrówko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 384 000 zł
Cena oszacowania: 576 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Jana Kochanowskiego 15/12 (lubuskie)

Jana Kochanowskiego 15/12, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 142 125 zł
Cena oszacowania: 189 500 zł