Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ciechocinek, Mikołaja Kopernika 55g (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 640/10, 640/9

ul. Mikołaja Kopernika 55g, 87-720, Ciechocinek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura:  Gkm 22/20
Obszar działki: 0,0700 ha + 0,0700 ha
Cena wywołania: 205 050 zł
Cena oszacowania: 273 400 zł
Wadium: 27 340 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Łukasz Borowicz

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski,  87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 0 - 54 282 25 96 / fax. 0 - 54 282 25 96

Sygnatura: Gkm 22/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest Tadeusz Stefański położonej przy Kopernika , 87-720 Ciechocinek, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działkę o nr 640/9 o pow. 700m2 położona w Ciechocinku przy ul.Kopernika-zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 129,80m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WL1A/xxxxxxxx/2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę gruntu o nr 640/13 stanowiącej współwłasność dłużnika i osób trzecich. W wyniku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym opisywana nieruchomość dostęp ten utraci.

Suma oszacowania wynosi 273 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 340,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Narutowicza16, Aleksandrów Kujawski, 87-700  87-700 Aleksandrów Kujawski.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest Tadeusz Stefański położonej przy Kopernika , 87-720 Ciechocinek, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działkę o nr 640/10 i pow. 700m2 położona w Ciechocinku przy ul.Kopernika-zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 129,80m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WL1A/xxxxxxxx/9. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę gruntu o nr 640/13 stanowiącej współwłasność dłużnika i osób trzecich. W wyniku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym opisywana nieruchomość dostęp ten utraci.

Suma oszacowania wynosi 273 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 340,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Narutowicza16, Aleksandrów Kujawski, 87-700  87-700 Aleksandrów Kujawski.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM W CIECHOCINKU 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Borowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gzin Górny, Gzin Górny (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 249/2, 61, 283

Gzin Górny, 86-070, Gzin Górny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 813 000 zł
Cena oszacowania: 1 084 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Altanowa 34 (kujawsko-pomorskie)

Altanowa 34, 85-790, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
e-licytacja
Cena wywołania: 268 667 zł
Cena oszacowania: 403 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Toruń, Szosa Chełmińska 113 (kujawsko-pomorskie)

Szosa Chełmińska 113, 87-119, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 33 994 zł
Cena oszacowania: 45 325 zł