Dodano dnia: 2022-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Cicha, ul. Cicha 6 (śląskie). Działka numer: 4535/160

ul. Cicha 6, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  KM 4178/17
Obszar działki: 0,0235 ha
Cena wywołania: 56 363 zł
Cena oszacowania: 75 150 zł
Wadium: 7 515 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Tomasz Wiśniewski

Kancelaria Komornicza Nr XI, Staszica 11, Rybnik,  44-200 Rybnik

tel. 501787263 / fax. 324420065

Sygnatura: KM 4178/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Mikołaja Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 33,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ ********* położonej przy Cicha 6, 44-203 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIKprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział Teresy Wawrzynek w wysokości 1/2 w nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki gruntu nr 4535/160 o powierzchni 0,0235 ha położonej w Rybniku, przy ulicy Cichej 6. Działka gruntu w granicach geodezyjnych w kształcie figury geometrycznej zbliżonej do prostokąta o bokach ok. 11m×21m. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym z przybudówką, o powierzchni użytkowej 79,78 m2 oraz z piwnicą o powierzchni 10,5 m2.

Suma oszacowania wynosi 75 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 362,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 515,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O/Rybnik 21 1050 1344 1000 0023 0505 8154.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w kancelarii komornika adres jak wyżej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wiśniewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rybnik, Łączna 102 (śląskie). Działka numer: 1132/19

Łączna 102, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 83 833 zł
Cena oszacowania: 125 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Floriańska 16/27 (śląskie)

Floriańska 16/27, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 176 000 zł
Cena oszacowania: 234 667 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Obrońców Pokoju 13A/4 (śląskie)

Obrońców Pokoju 13A/4, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 28 333 zł
Cena oszacowania: 42 500 zł