Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ciasna, Nowa 30 (śląskie). Działka numer: 451/3

Nowa 30, 42-793, Ciasna, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-12
Sygnatura: KM 42/19
Obszar działki: 0,1405 ha
Cena wywołania: 446 250 zł
Cena oszacowania: 595 000 zł
Wadium: 59 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Tomasz Ptak

Kancelaria Komornicza, pl. Sienkiewicza 6, Lubliniec, 42-700 42-700

tel. 533-014-541 / fax.

Sygnatura: KM 42/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2022 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu z siedzibą przy Sądowa 3, 42-700 Lubliniec, pokój 2.4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Nowa 30,Ciasna, 42-793 CIASNA, dla której SĄD REJONOWY LUBLINIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 595 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 446 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 82 1050 1142 1000 0090 3125 2407.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Ptak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Miedźna, Leśna (śląskie)

Leśna, 43-227, Miedźna, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 229 500 zł
Cena oszacowania: 306 000 zł

Dom w miejscowości Rybnik, Raciborska 186 (śląskie). Działka numer: 2530/42

Raciborska 186, 44-210, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 756 466 zł
Cena oszacowania: 1 134 700 zł

Dom w miejscowości Bojszowy, Jodłowa 26 (śląskie). Działka numer: 1099/140

Jodłowa 26, 43-220, Bojszowy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 663 750 zł
Cena oszacowania: 885 000 zł