Dodano dnia: 2022-07-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chylice, Warszawska 103 (mazowieckie). Działka numer: 113/19

Warszawska 103, 96-313, Chylice, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-16
Sygnatura:  Km 732/16
Obszar działki: 1724 m2
Cena wywołania: 1 015 350 zł
Cena oszacowania: 1 353 800 zł
Wadium: 135 380 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Rafał Kacperek

Kancelaria Komornicza, ul. P.O.W. 13,  Żyrardów,   96-300 Żyrardów

tel. 46 8552281 / fax. 46 8552281

Sygnatura: Km 732/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Żyrardowie Rafał Kacperek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-09-2022 o godz. 11:20  w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z siedzibą przy Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** położonej przy  ul. Warszawska 103,Chylice,  96-313 Jaktorów , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie  (adres: ul. Radziejowska 1, Żyrardów, 96-300 Żyrardów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 113/19 o pow. 1724 m.kw. Na działce znajduje się murowany budynek mieszkalny o pow. użytkowej 297,80 m.kw., składający się z parteru oraz użytkowego poddasza, pomieszczenia w budynku wykończone są na wysokim poziomie. Nieruchomość położona jest w miejscowości Chylice przy drodze wojewódzkiej nr 719, w pobliżu przebiega linia kolejowa Warszaw-Skierniewice.

Suma oszacowania wynosi 1 353 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 015 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 35 1050 1012 1000 0090 3156 1237.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Partyzantów 3, Żyrardów, 96-300  Żyrardów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Kacperek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chylice, Warszawska 103 (mazowieckie). Działka numer: 113/19

Warszawska 103, 96-313, Chylice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 902 533 zł
Cena oszacowania: 1 353 800 zł