Dodano dnia: 2022-03-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chylice, ul. Wojska Polskiego 139 (mazowieckie). Działka numer: 328/3

ul. Wojska Polskiego 139, 96-313, Chylice, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Obszar działki: 2000,00 m2
Cena wywołania: 72 750 zł
Cena oszacowania: 97 000 zł
Wadium: 9 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PL1Z/xxxxxxxx/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Żyrardów, Al. Partyzantów 3 w sali nr, odbędzie się pierwsza licytacja   1/3  niewydzielonej części nieruchomości  należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 96-313 Jaktorów, Chylice,  dla której  Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PL1Z/xxxxxxxx/9   [NKW: PL1Z/xxxxxxxx/9]

1/3 niewydzielnonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Chylice  o numerze ewidencyjnym działki 328/3 obrębie 0006 Chylice w gminie Jaktorów, powiat grodziskie, województwo mazowieckie. Działka 328/3 jest o powierzchni 0,20ha jest o kształcie nieregularnym, posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej ulicy Wojska Polskiego. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, murowanym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym ze strychem , nie podpiwniczonym, kryty eternitem, nie  ocieplony o powierzchni zabudowy 108m2, powierzchni użytkowej około 80m2. Budynek pochodzi z 1970r., składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, korytarza. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja. Budynek jest w niskim stanie technicznym, podłogi - wykończenie wykładziną pcv, w łazience, przedpokoju posadzki wykończone terakotą, stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa typowa, wewnętrzna płycinowa, malowano na biało, ściany tynkowane, malowane emulsją, w łazience wykończone glazurą, w kuchni nad szafkami wykończone glazurą. Na działce znajduje się stodoła murowana z pustaka, parterowa o powierzchni użytkowej około 74,5m2, kryta eternitem, wrota drweniane bez tynków wewnętrznych. Stan techiczny średni. Garaż dobudowany do stodoły, murowany, parterowy z 1970r. o powierzchni użytkowej około 13,6m2. Budynek jest bez tynków wewnętrznych. Stan techniczny średni. Na działce znajduje się budynek gospodarczy, murowany, parterowy, kryty eternitem z 1930r. o powierzchni użytkowej około 61,1m2. Budynek jest w większości bez tynków wewnętrznych. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Stan techniczny niski. Drugi budynek gospodarczy, murowany, parterowy o powierzchni zabudowy 18m2  o niskim stanie technicznym. Dach kryty eternitem.
Nieruchomość jest ogrodzona siatką na cokole z brama wjazdową metalową i furtką. Na terenie nieruchomości znajduje się studnia kręgowa. Działka o numerze ewidencyjnym 328/3 jest uzbrojona w energię elktryczną, wodę, kanalizację, gaz, centralne ogrzewanie gazowe. Nieruchomość gruntowa położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodoarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wartość rynkowa prawa własności 1/3 niewydzielonej części nieruchomości grunowej zabudowanej obciążona jest prawem osobistym.Dożywotne i nieodpłatne prawo użytkowania , polegające na prawie używania nieruchomośic i pobieranie z niej pożytków.


Suma oszacowania wynosi 97 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    72 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00zł. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej dzień przed licytacją  na konto  mBank  SA 18 1140 2017 0000 4502 1293 9397


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3 w pok.   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chylice, Warszawska 103 (mazowieckie). Działka numer: 113/19

Warszawska 103, 96-313, Chylice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 902 533 zł
Cena oszacowania: 1 353 800 zł