Dodano dnia: 2022-06-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chrzanów, Olchowa 7 (małopolskie). Działka numer: 732/962

Olchowa 7, 32-500, Chrzanowie obręb Kościelec, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura: KM 921/20
Obszar działki: 0,0841 ha
Cena wywołania: 269 714 zł
Cena oszacowania: 359 618 zł
Wadium: 35 962 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Katarzyna Glanc

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 9, Chrzanów, 32-500 Chrzanów

tel. 32 6234966 / fax. 32 6230065

Sygnatura: KM 921/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Sądowa 7, 32-500 Chrzanów, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Olchowej 7,Chrzanowie obręb Kościelec, 32-500 Chrzanów, dla której SĄD REJONOWY CHRZANÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udziału 1/2 części w nieruchomości w postaci: działki nr 732/962 o powierzchni 0,0841 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 7.

Suma oszacowania wynosi 359 618,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 269 713,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 961,80 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 13249000050000453098666211.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Glanc

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Rogi, Rogi (małopolskie)

Rogi, 33-386, Rogi, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 27 450 zł
Cena oszacowania: 36 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Tuchów, Warzywna 54 (małopolskie)

Warzywna 54, 33-170, Tuchów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 805 388 zł
Cena oszacowania: 1 208 083 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Centrum C 11/41 (małopolskie)

Centrum C 11/41, 31-931, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 105 761 zł
Cena oszacowania: 141 015 zł