Dodano dnia: 2022-03-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chrapowo, Chrapowo 10 (zachodniopomorskie). Działki numer: 31, 186

Chrapowo 10, 73-260, Chrapowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-07
Sygnatura: Km 929/14
Obszar działki: 1,6300 ha
Cena wywołania: 58 333 zł
Cena oszacowania: 87 500 zł
Wadium: 8 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Monika Sawicka-Kostiuczuk

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 11, Choszczno, 73-200 Choszczno

tel. 691743322 / fax. 957174050

Sygnatura: Km 929/14

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Kancelaria Komornicza w Choszcznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie z siedzibą przy Wolności 14, 73-200 Choszczno, pokój sala nr 3, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącego/ej do dłużnika **** ******** położonego przy Chrapowo 10, Chrapowo Gmina Pełczyce, 73-260 Pełczyce, dla którego Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze Sz1C/00001117/7. Suma oszacowania wynosi 87 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Monika Sawicka-Kostiuczuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Silnowo, Silnowo (zachodniopomorskie)

Silnowo, 78-446, Silnowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 702 067 zł
Cena oszacowania: 1 053 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Gadom, Gadom 18B/4 (zachodniopomorskie)

Gadom 18B/4, 72-410, Gadom, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 30 900 zł
Cena oszacowania: 41 200 zł

Grunt w miejscowości Parsęcko, Parsęcko (zachodniopomorskie). Działka numer: 231/11

Parsęcko, 78-400, Parsęcko, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 40 350 zł
Cena oszacowania: 53 800 zł