Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chomiąża Szlachecka, Chomiąża Szlachecka 35b (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 78/30

Chomiąża Szlachecka 35b, 88-410, /w miejscowości Chomiąża Szl., (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-18
Sygnatura:  Km 230/19
Obszar działki: 0,1008 ha
Cena wywołania: 204 300 zł
Cena oszacowania: 272 400 zł
Wadium: 27 240 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żninie

Mariola Krysztofiak Zastępca Małgorzata Wolny

Kancelaria Komornicza, 700-lecia 41,  Żnin,   88-400 Żnin

tel. 523020419 / fax. 523020419

Sygnatura: Km 230/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Żninie Mariola Krysztofiak Zastępca Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-07-2022 o godz. 14:15  pod adresem: Sąd Rejonowy w Żninie sala 11, Plac Wolności 17, 88-400 Żnin,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,/w miejscowości Chomiąża Szl.,  88-410 Gąsawa , dla której  Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sądowa 2, Żnin, 88-400 Żnin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1Z/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 272 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O/CENTRUM INOWROCŁAW 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Pl. Wolności 17, Żnin, 88-400  Żnin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariola Krysztofiak Zastępca Małgorzata Wolny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sępólno Krajeńskie, os. Słowackiego 13/9 (kujawsko-pomorskie)

os. Słowackiego 13/9, 89-400, Sępólno Krajeńskie, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 113 025 zł
Cena oszacowania: 150 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Krężoły, Krężoły 17 (kujawsko-pomorskie)

Krężoły 17, 88-180, Krężoły, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 720 000 zł
Cena oszacowania: 960 000 zł

Dom w miejscowości Podole, Podole 63A (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 175/45

Podole 63A, 87-720, Podole, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 207 333 zł
Cena oszacowania: 311 000 zł