Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chomiąża Szlachecka, Chomiąża Szlachecka 35b (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 78/25

Chomiąża Szlachecka 35b, 88-410, Gąsawa, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-18
Sygnatura:  Km 230/19
Obszar działki: 0,0850 ha
Cena wywołania: 163 200 zł
Cena oszacowania: 217 600 zł
Wadium: 21 760 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żninie

Mariola Krysztofiak Zastępca Małgorzata Wolny

Kancelaria Komornicza, 700-lecia 41,  Żnin,   88-400 Żnin

tel. 523020419 / fax. 523020419

Sygnatura: Km 230/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Żninie Mariola Krysztofiak Zastępca Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-07-2022 o godz. 14:15  pod adresem: Sąd Rejonowy w Żninie sala 11, Plac Wolności 17, 88-400 Żnin,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *****  położonej przy  / w miejscowości Chomiąża Szl. , 88-410 Gąsawa , dla której  Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sądowa 2, Żnin, 88-400 Żnin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1Z/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 217 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O/CENTRUM INOWROCŁAW 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Pl. Wolności 17, Żnin, 88-400  Żnin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariola Krysztofiak Zastępca Małgorzata Wolny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jeżewo, Piskarki 11 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 1/4

Piskarki 11, 86-131, Jeżewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 177 116 zł
Cena oszacowania: 236 155 zł

Grunt w miejscowości Najmowo, Najmowo 14 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 140

Najmowo 14, 87-305, Najmowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 5 333 zł
Cena oszacowania: 8 000 zł

Dom w miejscowości Bydgoszcz, Leszczyńskiego 39 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 121, 120

Leszczyńskiego 39, 85-137, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 663 020 zł
Cena oszacowania: 994 530 zł