Dodano dnia: 2023-11-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chojny, Chojny (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 26

Chojny, 87-840, Chojny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-05
Sygnatura: Km 1405/19
Obszar działki: 16,2900 HA
Cena wywołania: 865 448 zł
Cena oszacowania: 1 153 930 zł
Wadium: 115 393 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  we Włocławku

Konrad Boszko

Kancelaria Komornicza, ul.P.O.W. 21 A,  Włocławek,   87-800 Włocławek

tel. 542312998 / fax. 542312998

Sygnatura: Km 1405/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1405/19 w dniu 05-12-2023 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, sala A 14, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********* położonej przy  ,Chojny (dawniej Sosnowo),  87-840 Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 26 o powierzchni 16,29 ha, położona w miejscowości Chojny, gmina Lubień Kujawski, powiat Włocławski, woj. kujawsko- pomorskie. Nieruchomość na powierzchni 3100 mkw., stanowi siedlisko zabudowane budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowymo pow. zabudowy 183 mkw., w pozostałej części stanowi: las, łąki, rolę oraz staw , dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/4,

Suma oszacowania wynosi 1 153 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 865 447,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 115 393,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego we Włocławku ul. Kilińskiego 20, 87-800  Włocławek. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Konrad Boszko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Żnin, Adama Mickiewicza 45/3 (kujawsko-pomorskie)

Adama Mickiewicza 45/3, 88-400, Żnin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 149 250 zł
Cena oszacowania: 199 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Koszarowa 16/2 (kujawsko-pomorskie)

Koszarowa 16/2, 85-324, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 160 000 zł
Cena oszacowania: 240 000 zł

Grunt w miejscowości Janowo, Janowo (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 551, 445/5, 445/6

Janowo, 87-335, Janowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 309 179 zł
Cena oszacowania: 412 239 zł