Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chojnów, Broniewskiego 2b (dolnośląskie). Działka numer: 135/1

Broniewskiego 2b, 59-225, Chojnów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura:  KM 906/19
Obszar działki: 0,1357 ha
Cena wywołania: 415 500 zł
Cena oszacowania: 554 000 zł
Wadium: 55 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi

Adam Misiorny

Kancelaria Komornicza, Rynek 13,  Złotoryja,   59-500 Złotoryja

tel. 76 854 86 77 / fax. 76 854 86 77

Sygnatura: KM 906/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-07-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą przy Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja, pokój 103,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ************   położonego przy  Broniewskiego 2b, 59-225 Chojnów , dla którego  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LEIZ/00036359/9.

Suma oszacowania wynosi 554 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 415 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto sądu: NBP O/O we Wrocławiu 53101016740036522231000000 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500  Złotoryja.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam Misiorny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chojnów, Drzymały 14/7 (dolnośląskie)

Drzymały 14/7, 59-225, Chojnów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 105 032 zł
Cena oszacowania: 140 043 zł