Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chojnice, Witolda Looka 8 (pomorskie). Działka numer: 2523

Witolda Looka 8, 89-600, Chojnice, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura: Km 834/14
Obszar działki: 567 m2
Cena wywołania: 378 750 zł
Cena oszacowania: 505 000 zł
Wadium: 50 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 834/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Czesława Wycecha 8, (aktualnie ul. Looka 8), 89-600 Chojnice , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa- działka nr 2523 o pow. 567 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 154,70 m2 oraz garażem w zabudowie bliźniaczej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową- ulica osiedlowa.

Suma oszacowania wynosi 505 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 378 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Reda, Gdańska 59/6 (pomorskie)

Gdańska 59/6, 84-240, Reda, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 177 533 zł
Cena oszacowania: 266 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Kochanowskiego 2/38 (pomorskie)

Kochanowskiego 2/38, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 73 312 zł
Cena oszacowania: 97 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Łęczyce, Łąkowa 2/1 (pomorskie)

Łąkowa 2/1, 84-218, Łęczyce, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł