Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chodzież, ul. Wiejska 106 (wielkopolskie). Działka numer: 465

ul. Wiejska 106, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-25
Sygnatura:  KM 8286/17
Obszar działki: 0,0219 ha
Cena wywołania: 318 000 zł
Cena oszacowania: 424 000 zł
Wadium: 42 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Kordian Ostajewski

Kancelaria Komornicza, Rynek 5, Chodzież,  64-800 Chodzież

tel. 61 250 24 06 / fax. 67 215 30 51

Sygnatura: KM 8286/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Kordian Ostajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2022 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ****** *********** położonego przy Wiejska 106, 64-800 Chodzież, dla którego Sąd Rejonowy w Chodzieży, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800 Chodzieżprowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej, oznaczona numerem 106. Składa się z działki ewidencyjnej nr 465, o powierzchni 219 m2. Została ona zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym (parter, piętro, piwnica), w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 126,5 m2. Kształt działki regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu zróżnicowane. Teren działki zagospodarowany. W najbliższym otoczeniu znajduje się podobna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pojedyncze punkty handlowo-usługowe. Parter budynku składa się z: wiatrołapu, salonu, kuchni, łazienki, komunikacji oraz korytarza; na piętrze znajdują się: dwa pokoje, łazienka, sypialnia, holl; w piwnicy znajduje się: garaż (z kanałem naprawczym), kotłownia, skład opału, łazienka z sauną, pokój, schody wraz z komunikacją oraz skrytka. Funkcjonalność obiektu, stan zagospodarowania oraz sąsiedztwo korzystne. Budynek został wyposażony w instalację elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz c.o.

Suma oszacowania wynosi 424 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 75 1090 1317 0000 0001 1066 8243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800  Chodzież.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Kordian Ostajewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chodzież, Wiejska (wielkopolskie). Działki numer: 339/1, 337, 338/1

Wiejska, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 499 446 zł
Cena oszacowania: 665 928 zł