Dodano dnia: 2022-02-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chodzież, ul. Kochanowskiego 35 (wielkopolskie). Działka numer: 3382/1

ul. Kochanowskiego 35, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  Km 199/19
Obszar działki: 0,0904 ha
Cena wywołania: 65 400 zł
Cena oszacowania: 98 100 zł
Wadium: 9 810 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Włodzimierz Jaborski zastępca Sławomir Kowalewski

Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Chodzież,  64-800 Chodzież

tel. 67 2820707 / fax. 67 2828083

Sygnatura: Km 199/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Włodzimierz Jaborski zastępca Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Chodzieży, ul. Krasińskiego 8, 64-800 Chodzież, pokój sala nr 4,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********** ********** położonej przy ul. Kochanowskiego 35, 64-800 Chodzież, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800 Chodzież)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr geodezyjnym 3382/1 o pow. 904 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym I kondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej o pow. uż. 169,36 m2 (budynek częściowo uległ spaleniu) oraz zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. uż. 54,93 m2.

Suma oszacowania wynosi 98 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/WĄGROWIEC 11 1020 3903 0000 1602 0027 8838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800  Chodzież.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Włodzimierz Jaborski zastępca Sławomir Kowalewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chodzież, Górna 6 (wielkopolskie). Działka numer: 2515

Górna 6, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-07
e-licytacja
Cena wywołania: 48 362 zł
Cena oszacowania: 64 482 zł