Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chodzież, Adama Asnyka 17 (wielkopolskie). Działka numer: 1381/1

Adama Asnyka 17, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura:  KM 2245/19 i 4516/19
Obszar działki: 0,0090 ha
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł
Wadium: 27 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Kordian Ostajewski

Kancelaria Komornicza, Rynek 5,  Chodzież,   64-800 Chodzież

tel. 61 250 24 06 / fax. 67 215 30 51

Sygnatura: KM 2245/19 i 4516/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chodzieży Kordian Ostajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2022 o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  Asnyka 17, 64-800 Chodzież , dla której  Sąd Rejonowy w Chodzieży, IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Krasińskiego 10, Chodzież,  64-800 Chodzież prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym, dwukondygnacyjnym (parter, piętro) w zabudowie zwartej (z budynkiem gospodarczym zlokalizowanym na sąsiedniej działce) z wbudowanym garażem o łączne pu. 64,90m2. Rok budowy 1984

Suma oszacowania wynosi 275 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 75 1090 1317 0000 0001 1066 8243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800  Chodzież.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kordian Ostajewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Łubnica, Łubnica (wielkopolskie)

Łubnica, 64-050, Łubnica, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 430 687 zł
Cena oszacowania: 574 250 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Głogowska 193/1 (wielkopolskie)

Głogowska 193/1, 60-119, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 154 800 zł
Cena oszacowania: 206 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Przyjezierze, Bukowa (wielkopolskie)

Bukowa, 88-324, Przyjezierze, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 51 750 zł
Cena oszacowania: 69 000 zł