Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chlebowo, Chlebowo 167 (lubuskie). Działka numer: 778/7

Chlebowo 167, 66-620, Chlebowo, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Sygnatura:  Km 1053/18
Obszar działki: 0,1392 ha
Cena wywołania: 68 100 zł
Cena oszacowania: 90 800 zł
Wadium: 9 080 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Robert Hański

Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683835136 / fax. 683830700

Sygnatura: Km 1053/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  , 66-620 Chlebowo, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie (adres: ul. ul.Kossaka 3, GUBIN, 66-620 Gubin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Dom mieszkalny o pow. użytkowej 58,58 m2., budynek gospodarczy o pow. zabudowy 45,00 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 44,90 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 43,20m2, wiata o pow. zabudowy 52,30m2 położone na działce nr 778/7 o pow. 0,1392 ha we wsi Chlebowo 167 gm. Gubin

Suma oszacowania wynosi 90 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK I O/KROSNO ODRZ. 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 66-600  Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Robert Hański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Stanisława Staszica 4c/23 (lubuskie)

Stanisława Staszica 4c/23, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 117 975 zł
Cena oszacowania: 157 300 zł

Dom w miejscowości Łukawy, Łukawy 6 (lubuskie). Działka numer: 83/1

Łukawy 6, 68-200, Łukawy, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 85 500 zł
Cena oszacowania: 114 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Jasień, Obrońców 9 (lubuskie)

Obrońców 9, 68-320, Jasień, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 201 000 zł
Cena oszacowania: 268 000 zł