Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chełm, Grabie 36 (małopolskie). Działki numer: 28/8, 28/9

Grabie 36, 32-340, Chełm, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Obszar działki: 1,0239 ha
Cena wywołania: 804 600 zł
Cena oszacowania: 1 072 800 zł
Wadium: 107 280 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu  Bartosz Kryj Kancelaria Komornicza nr III w Olkuszu  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu mającego siedzibę pod adresem:ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz w sali nr A-54, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej  położonej pod adresem: ul. Grabie  36,  32-340 Chełm,
dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/xxxxxxxx/7 będącej  własnością dłużnika: *** *****.
(Nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu o nr ewidencyjnych 28/8, 28/9 o łącznej powierzchni 1,0239 ha . Na działce o nr ew. 28/8 (pow. gruntu 6136m2) posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. użytkowej 499,03m2. Działka o nr ew. 28/9 (pow. gruntu 4103m2) niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona w przyłacza infrastruktury technicznej.). 

Suma oszacowania wynosi 1 072 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 804 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 280,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 16124049401111001025838474 Bank Polska Kasa Opieki SA.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu 7 dni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomość  w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 

Bartosz Kryj

 

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Szklary, Szklary (małopolskie). Działka numer: 508/2

Szklary, 32-048, Szklary, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 40 082 zł
Cena oszacowania: 53 443 zł

Grunt w miejscowości Zagórze, Zagórze (małopolskie). Działka numer: 175

Zagórze, 32-003, Zagórze, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-30
Cena wywołania: 9 652 zł
Cena oszacowania: 12 869 zł

Mieszkanie w miejscowości Oświęcim, Generała Jarosława Dąbrowskiego 56/5 (małopolskie)

Generała Jarosława Dąbrowskiego 56/5, 32-602, Oświęcim, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-08
Cena wywołania: 142 671 zł
Cena oszacowania: 190 228 zł