Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chełm, Grabie 36 (małopolskie). Działki numer: 28/8, 28/9

Grabie 36, 32-340, Chełm, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Obszar działki: 1,0239 ha
Cena wywołania: 804 600 zł
Cena oszacowania: 1 072 800 zł
Wadium: 107 280 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu  Bartosz Kryj Kancelaria Komornicza nr III w Olkuszu  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu mającego siedzibę pod adresem:ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz w sali nr A-54, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej  położonej pod adresem: ul. Grabie  36,  32-340 Chełm,
dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/xxxxxxxx/7 będącej  własnością dłużnika: *** *****.
(Nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu o nr ewidencyjnych 28/8, 28/9 o łącznej powierzchni 1,0239 ha . Na działce o nr ew. 28/8 (pow. gruntu 6136m2) posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. użytkowej 499,03m2. Działka o nr ew. 28/9 (pow. gruntu 4103m2) niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona w przyłacza infrastruktury technicznej.). 

Suma oszacowania wynosi 1 072 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 804 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 280,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 16124049401111001025838474 Bank Polska Kasa Opieki SA.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu 7 dni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomość  w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 

Bartosz Kryj

 

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kęty, Sikorskiego 4C/12 (małopolskie)

Sikorskiego 4C/12, 32-650, Kęty, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-07
e-licytacja
Cena wywołania: 172 666 zł
Cena oszacowania: 259 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Chrzanów, Kardynała Wyszyńskiego 3/9 (małopolskie)

Kardynała Wyszyńskiego 3/9, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 235 364 zł
Cena oszacowania: 353 047 zł

Dom w miejscowości Pozowice, Pozowice 175 (małopolskie). Działka numer: 624/4

Pozowice 175, 32-051, Pozowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 296 000 zł
Cena oszacowania: 444 000 zł