Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chańcza, Chańcza (świętokrzyskie). Działka numer: 784/2

Chańcza, 26-035, Chańcza, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-01
Sygnatura: GKM 25/20
Obszar działki: 0,2100 ha
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł
Wadium: 28 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Magdalena Banatkiewicz

Kancelaria Komornicza, Warszawska 30/24, Kielce, 25-312 Kielce

tel. 413622377 / fax.

Sygnatura: GKM 25/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Chańcza gmina Raków, 26-035 Raków, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość opisana jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 784/2 o łącznej powierzchni użytkowej 0,2100 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażami o łącznej powierzchni użytkowej 221,00 mkw, w tym powierzchnia części mieszkalnej 131,00 mkw, powierzchnia części garażowej 90,00 mkw, położonej w miejscowości Chańcza gmina Raków.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                 287 000,00 zł.

Zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 215 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł.Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można będzie oglądać na dwa tygodnie pzed terminem licytacji,  zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Co 321/20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Banatkiewicz

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nieświń, Nieświń (świętokrzyskie). Działki numer: 2314/2, 3354, 3382, 3391, 3378, 1047

Nieświń, 26-200, Nieświń, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-23
Cena wywołania: 7 382 zł
Cena oszacowania: 11 074 zł

Grunt w miejscowości Węgrzynów, Węgrzynów (świętokrzyskie). Działka numer: 303/4

Węgrzynów, 28-350, Węgrzynów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 35 424 zł
Cena oszacowania: 47 233 zł

Grunt w miejscowości Chwałki, Chwałki (świętokrzyskie). Działki numer: 393/25, 393/23, 393/28

Chwałki, 27-641, Chwałki, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 201 547 zł
Cena oszacowania: 268 730 zł