Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Chałupy, Chałupy 18 (zachodniopomorskie). Działki numer: 84/3, 84/5

Chałupy 18, 76-024, Chałupy, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura:  Km 7/14
Obszar działki: 0,1823 ha+0,0646 ha
Cena wywołania: 49 350 zł
Cena oszacowania: 65 800 zł
Wadium: 6 580 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155,  Koszalin,   75-605 Koszalin

tel. 943420973 / fax. 943420973

Sygnatura: Km 7/14

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34, 75-626 Koszalin, pokój 11,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *********   położonej przy  Chałupy 18, 76-024 Świeszyno , dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
udział 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 84/5 o pow. 0,0646 ha oraz działki gruntu nr 84/3 o pow. 0,1823 ha, zabudowanej wolnostojącym przedwojennym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 106,00 m2, z poddaszem mieszkalnym, w części podpiwniczonym oraz zniszczonymi parterowymi budynkami gospodarczymi, w tym jeden o konstrukcji murowano-drewnianej i pow. zabudowy 51,00 m2 oraz drewnianym o pow. zabudowy 17,00 m2

Suma oszacowania wynosi 65 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-626  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grzegorz Mrowiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Drawsko Pomorskie, Kaliska 23 (zachodniopomorskie). Działka numer: 9/5

Kaliska 23, 78-500, Drawsko Pomorskie, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 421 050 zł
Cena oszacowania: 561 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Rogowo, Rogowo 41 (zachodniopomorskie)

Rogowo 41, 78-200, Rogowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 374 000 zł
Cena oszacowania: 561 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Sławoborze, Kołobrzeska (zachodniopomorskie)

Kołobrzeska, 78-314, Sławoborze, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 24 188 zł
Cena oszacowania: 32 251 zł