Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bzowa, Bzowa 42 (wielkopolskie). Działka numer: 89

Bzowa 42, 63-400, Bzowa, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura:  Km 307/19
Obszar działki: 0,0541 ha
Cena wywołania: 206 900 zł
Cena oszacowania: 275 867 zł
Wadium: 27 587 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Marek Gil

Kancelaria Komornicza, Partyzancka 26,  Ostrów Wielkopolski,   63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 592 82 96 / fax. 

Sygnatura: Km 307/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-07-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 65,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ****  położonej przy  ul. Bzowa 42, 63-400 Ostrów Wielkopolski , dla której  Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych  (adres: ul. ul. Sądowa 2, Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp.)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 275 867,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 900,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 586,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400  Ostrów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Gil

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Bolka 15b/27 (wielkopolskie)

Bolka 15b/27, 61-608, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
e-licytacja
Cena wywołania: 251 400 zł
Cena oszacowania: 335 200 zł

Dom w miejscowości Podstolice, Śliwkowa 9 (wielkopolskie). Działka numer: 39/1

Śliwkowa 9, 62-330, Podstolice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 488 666 zł
Cena oszacowania: 733 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bojanowo, Trzebosz 56a/12 (wielkopolskie)

Trzebosz 56a/12, 63-940, Bojanowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-07
Cena wywołania: 41 625 zł
Cena oszacowania: 55 500 zł