Dodano dnia: 2022-01-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Byszewy, Byszewy 9 (łódzkie). Działka numer: 23

Byszewy 9, 92-701, Byszewy, gmina Nowosolna, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  GKM 329/20 i inne
Obszar działki: 0,2268 ha
Cena wywołania: 247 500 zł
Cena oszacowania: 330 000 zł
Wadium: 33 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Bartłomiej Górczyński

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 276, Łódź,  90-361 Łódź

tel. 42 682 30 77 / fax. 

Sygnatura: GKM 329/20 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój "D",  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******* *********** położonej przy ul. Byszewy 9,Byszewy, gmina Nowosolna,  92-701 Byszewy, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódźprowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 35/96 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Byszewy 9, w północnej części gminy Nowosolna, w powiecie łódzki wschodnim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23 o pow. 0,2268 ha. Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwiniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni zabudowy wynoszącej 143,64m2, podlegający rozwojowi na mocy decyzji nr 147/2017 z dnia 27.04.2017r o pozwoleniu na budowę, przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni i szeroki dostęp do drogi publicznej, wjazd na teren nieruchomości jest urządzony. Szczegółowe informacje dotyczące licytowanego udziału w nieruchomości znajdują się w operacie szacunkowym (do wglądu w tutejszej kancelarii).

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Łodzi ul.Srebrna 32 83 1050 1461 1000 0023 5626 0352.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 143, Łódź, 92-332  Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Bartłomiej Górczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tarnowska Wola, Tarnowska Wola 57A (łódzkie). Działka numer: 3/2

Tarnowska Wola 57A, 97-217, Tarnowska Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 150 467 zł
Cena oszacowania: 225 700 zł

Dom w miejscowości Zduńska Wola, Mikołaja Kopernika 1 (łódzkie). Działka numer: 24

Mikołaja Kopernika 1, 98-220, Zduńska Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 155 867 zł
Cena oszacowania: 233 800 zł

Dom w miejscowości Samice, Samice 43 (łódzkie). Działka numer: 71

Samice 43, 96-100, Samice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-29
Cena wywołania: 255 333 zł
Cena oszacowania: 383 000 zł