Dodano dnia: 2022-04-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bystrzyca, Gajowa 15 (dolnośląskie). Działka numer: 585/9

Gajowa 15, 55-200, Bystrzyca, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-17
Sygnatura: Km 49/21
Obszar działki: 0,0883 ha
Cena wywołania: 144 636 zł
Cena oszacowania: 192 849 zł
Wadium: 19 285 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Marek Bobowski

Kancelaria Komornicza, Brzeska 26, Oława, 55-200 Oława

tel. 713182489 / fax. 713182489

Sygnatura: Km 49/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marek Bobowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2022 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11 Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do *** *****, położonej przy ul. Gajowa 15, 55-200 Bystrzyca, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jest to dom jednorodzinny wolnostojący z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 128,61m2. Budynek gospodarczy murowany, parterowy o powierzchni użytkowej 25,58m2. Stanowi garaż i pomieszczenie gospodarcze

Suma oszacowania wynosi 192 849,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 636,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 284,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O. w Oławie 37 1090 2428 0000 0001 2173 8943. Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marek Bobowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bolesławiec, Dolne Młyny (dolnośląskie)

Dolne Młyny, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 700 000 zł
Cena oszacowania: 1 050 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Dzikowiec, Dzikowiec (dolnośląskie)

Dzikowiec, 57-432, Dzikowiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 4 132 800 zł
Cena oszacowania: 5 510 400 zł

Dom w miejscowości Radwanice, Szeroka 42a (dolnośląskie). Działka numer: 517/3

Szeroka 42a, 55-010, Radwanice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 292 500 zł
Cena oszacowania: 390 000 zł