Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Byczyna, Polanowice 50 (opolskie). Działka numer: 523

Polanowice 50, 46-220, Byczyna, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-07
Sygnatura:  Km 1840/19
Obszar działki: 0,1100 ha
Cena wywołania: 24 375 zł
Cena oszacowania: 32 500 zł
Wadium: 3 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12,  Kluczbork,   46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55  / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: Km 1840/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-09-2022 o godz. 14:45  w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *********   położonej przy  Polanowice 50, 46-220 Byczyna , dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. M. Curie - Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 32 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS WOŁCZYN 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, Kluczbork, 46-200  Kluczbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Prusinowice, Podhalańska 1 (opolskie)

Podhalańska 1, 48-314, Prusinowice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 87 525 zł
Cena oszacowania: 116 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Nysa, Ks. Bończyka 15/6 (opolskie)

Ks. Bończyka 15/6, 48-300, Nysa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 104 512 zł
Cena oszacowania: 139 350 zł

Grunt w miejscowości Żytniów, Żytniów (opolskie). Działka numer: 199

Żytniów, 46-325, Żytniów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 19 350 zł
Cena oszacowania: 25 800 zł