Dodano dnia: 2022-05-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Busko-Zdrój, Wyszyńskiego 71 (świętokrzyskie). Działka numer: 133

Wyszyńskiego 71, 28-100, Busko-Zdrój, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-31
Obszar działki: 787 m2
Cena wywołania: 375 210 zł
Cena oszacowania: 500 280 zł
Wadium: 50 028 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala
Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju
Kancelaria Komornicza 28-100 Busko-Zdrój, ul.  Kościuszki 60/114
tel.: 576-572-996, email: busko.zdroj.rogala@komornik.pl, www.busko.komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas S.A. 26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 
Sygn. akt Km 2402/19
Busko-Zdrój, dnia 26.05.2022


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2022 r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju mającego siedzibę pod adresem:
ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej  położonej pod adresem: ul. Wyszyńskiego 71, 28-100 Busko-Zdrój dla której SĄD REJONOWY BUSKO ZDRÓJ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/7 stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 133 o powierzchni działki 787 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 113,16 m2, będącej własnością dłużnika: **** ***.
Suma oszacowania wynosi 500 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 375 210,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 028,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 Bank BNP Paribas S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 (nieruchomość pozostaje w zarządzie dłużnika) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju protokół opisu i oszacowania nieruchomości (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 699/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Przemysław Rogala

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Busko-Zdrój, Szaniec,Pęczelice (świętokrzyskie). Działki numer: 1007/2, 47

Szaniec,Pęczelice, 28-100, Busko-Zdrój, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 19 436 zł
Cena oszacowania: 25 916 zł