Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Brzustów, Brzustów (łódzkie). Działki numer: 545/7, 545/5

Brzustów, 97-215, Brzustów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-27
Sygnatura:  Km 426/18
Obszar działki: 8 176,0000 m2
Cena wywołania: 445 875 zł
Cena oszacowania: 594 500 zł
Wadium: 59 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15,  Tomaszów Mazowiecki,   97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: Km 426/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 27.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  188,Brzustów,  97-215 Inowłódz, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. nr działek 545/5 oraz 545/7 zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym , parterowym z poddaszem użytkowym , podpiwniczonym o pow. użytkowej 175,16 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowany o powierzchni zabudowy 108,00 m2. Działka nr 545/5 - pow. 0,5540 ha , działka 545/7 - pow. 0,2627 ha. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. Uzbrojenie - wodociągowe , kanalizacyjne , energetyczne ,centralnego ogrzewania (piec olejowy).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  03.08.2022 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 594 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 445 875,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 450,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57105014611000009030857495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piaski, Piaski 34 (łódzkie)

Piaski 34, 98-430, Piaski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 634 000 zł
Cena oszacowania: 951 000 zł

Dom w miejscowości Justynów, Południowa 10 (łódzkie). Działka numer: 1103

Południowa 10, 95-020, Justynów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 220 125 zł
Cena oszacowania: 293 500 zł

Grunt w miejscowości Blok Dobryszyce, Blok Dobryszyce (łódzkie). Działka numer: 167

Blok Dobryszyce, 97-505, Blok Dobryszyce, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 17 775 zł
Cena oszacowania: 23 700 zł