Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Brzoza, Modrakowa 16 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 54/54

Modrakowa 16, 86-061, Brzoza, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-26
Sygnatura: Km 415/20
Obszar działki: 0,0465 ha
Cena wywołania: 286 575 zł
Cena oszacowania: 382 100 zł
Wadium: 38 210 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Przemysław Hetman

Kancelaria Komornicza, Batorego 4, Bydgoszcz, 85-104 Bydgoszcz

tel. 52 3667333 / fax. 52 3208676

Sygnatura: Km 415/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Modrakowa 16,Brzoza, 86-061 Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 54/54 o powierzchni 0,0465 ha położona w miejscowości Brzoza. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.

Suma oszacowania wynosi 382 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 286 575,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140. conajmniej na 1 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium i wskazaniem sygnatury sprawy KM

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
18.07.2022 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.   

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Hetman

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gniewkowo, Toruńska 18a (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 163/5

Toruńska 18a, 88-140, Gniewkowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 185 266 zł
Cena oszacowania: 277 900 zł

Dom w miejscowości Pruszcz, Korczaka 16 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 177

Korczaka 16, 86-120, Pruszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 277 272 zł
Cena oszacowania: 369 697 zł

Nieruchomość w miejscowości Skarszewy, Skarszewy (kujawsko-pomorskie)

Skarszewy, 86-302, Skarszewy, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 6 186 zł
Cena oszacowania: 9 280 zł