Dodano dnia: 2022-02-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Brzoskwinia, Krakowska 330 (małopolskie). Działki numer: 257/4, 257/5, 257/6

Krakowska 330, 32-084, Brzoskwinia, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-29
Sygnatura:  KM 1649/17
Obszar działki: 0,3863 ha
Cena wywołania: 1 472 106 zł
Cena oszacowania: 1 962 808 zł
Wadium: 196 281 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1, Kraków,  31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 1649/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-105,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** *** położonej przy Krakowska 330,Brzoskwinia,  32-084 Zabierzów, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach (adres: ul. Kulczyckiego 1/32-065, Krzeszowice, 32-065 Krzeszowiceprowadzi księgę wieczystą o numerze  KR2K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 257/4 o pow. 0,1288 ha, nr 257/5 o pow. 0,1281 ha, nr 257/6 o pow. 0,1294 ha (łączna powierzchnia 0,3863 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową, złożonym z kondygnacji parteru, piętra i poddasza o powierzchni użytkowej 427 m2, dla której VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/xxxxxxxx/2

Suma oszacowania wynosi 1 962 808,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 472 106,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196 280,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.03.2022 10:00 - 10:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Godyń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wieprz, Wieprz (małopolskie). Działki numer: 2835/9, 2835/16

Wieprz, 34-122, Wieprz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-13
Cena wywołania: 50 625 zł
Cena oszacowania: 67 500 zł

Dom w miejscowości Inwałd, Romerów 1 (małopolskie). Działka numer: 388/153

Romerów 1, 34-120, Inwałd, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-25
Cena wywołania: 131 250 zł
Cena oszacowania: 175 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Świniary, Świniary (małopolskie)

Świniary, 32-009, Świniary, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-09-03
Cena wywołania: 241 500 zł
Cena oszacowania: 322 000 zł