Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Brzeszcze, Obozowa 14 (małopolskie). Działka numer: 781/122

Obozowa 14, 32-620, Brzeszcze, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Obszar działki: 0,0541 ha
Cena wywołania: 244 584 zł
Cena oszacowania: 326 112 zł
Wadium: 32 612 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul.  Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64  tel/SMS: (+48) 538 357 670  
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl 
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 
Sygn. akt V Km 2920/20
Oświęcim dnia 17.05.2022  r.


*0022051700060*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiuz/s kancelarii w  Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Florek Sławomir przystąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 13:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 14 w sali nr  206 do:


P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I


nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzeszcze 32-620 przy ul. Obozowa 14, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1E/xxxxxxxx/4 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, składającej się z działki gruntu nr 781/122 o powierzchni całkowitej 0,0541 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytk. 132,90 m kw.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 326 112,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 244 584,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 32 611,20 zł


Opisaną rękojmię należy złożyć Komornikowi w jeden z następujących sposobów: 


– gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
– przelewem na rachunek bankowy Komornika Dariusza Szydłowskiego w: 
ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
(uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację)


Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.licytacje.komornik.pl, @ Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych 
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znajduja się na stronie internetowej kancelarii: www.oswiecim-komornik.pl. Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. 33 848 50 64  /  tel. kom. 538 357 670.


K O M O R N I K 
Dariusz Szydłowski
Pouczenie: 
Na podstawie przepisów Ustawy z dn. 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, nabycie nieruchomości we wskazanym trybie może skutkować obowiązkiem prawnopodatkowym PCC. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów – jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym oraz powstaje on z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, tj. Postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wolbrom, Króla Kazimierza Wielkiego 5/2 (małopolskie)

Króla Kazimierza Wielkiego 5/2, 32-340, Wolbrom, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 106 500 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Bartla 19E/U-44 (małopolskie)

Bartla 19E/U-44, 30-389, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 118 872 zł
Cena oszacowania: 158 497 zł

Dom w miejscowości Podłęże, Podłęże 142 (małopolskie). Działka numer: 694/2

Podłęże 142, 32-003, Podłęże, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-04
Cena wywołania: 182 343 zł
Cena oszacowania: 243 125 zł