Dodano dnia: 2022-10-07

Dom w miejscowości Brusy, Kościuszki 35 (pomorskie). Działka numer: 362/16

Kościuszki 35, 89-632, Brusy, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-02
Sygnatura: Km 1303/13
Obszar działki: 888 m2
Cena wywołania: 236 533 zł
Cena oszacowania: 354 800 zł
Wadium: 35 480 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 1303/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 35, 89-632 Brusy , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa- działka nr 362/16 o pow. 888 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 205,80m2. Teren działki uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Jednocześnie Komornik zaznacza, iż do działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zostało wpisane ograniczone prawo rzeczowe- nieodpłatna dożywotnia służebność osobista mieszkania polegająca na prawie korzystania z pomieszczeń położonych na parterze budynku- do wyłącznego użytku oraz innych pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku wszystkich mieszkańców budynku wraz z prawem swobodnego poruszania się po całej nieruchomości na rzecz ***************.

Suma oszacowania wynosi 354 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 236 533,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 448/3 (pomorskie)

Trakt św. Wojciecha 448/3, 80-007, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 140 837 zł
Cena oszacowania: 187 783 zł

Grunt w miejscowości Glincz, Długa (pomorskie). Działka numer: 77/15

Długa, 83-330, Glincz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 70 400 zł
Cena oszacowania: 105 600 zł

Grunt w miejscowości Jeziernik, Jeziernik (pomorskie). Działka numer: 269

Jeziernik, 82-112, Jeziernik, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 316 500 zł
Cena oszacowania: 422 000 zł