Dodano dnia: 2022-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Brusy, Kościuszki 35 (pomorskie). Działka numer: 362/16

Kościuszki 35, 89-632, Brusy, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura: Km 1303/13
Obszar działki: 0,0888 ha
Cena wywołania: 266 100 zł
Cena oszacowania: 354 800 zł
Wadium: 35 480 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 1303/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 35, 89-632 Brusy , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa- działka nr 362/16 o pow. 888 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 205,80m2. Teren działki uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Jednocześnie Komornik zaznacza, iż do działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości zostało wpisane ograniczone prawo rzeczowe- nieodpłatna dożywotnia służebność osobista mieszkania polegająca na prawie korzystania z pomieszczeń położonych na parterze budynku- do wyłącznego użytku oraz innych pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku wszystkich mieszkańców budynku wraz z prawem swobodnego poruszania się po całej nieruchomości na rzecz *** ***

Suma oszacowania wynosi 354 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 266 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Czarne Dolne, Osiedlowa 2 (pomorskie)

Osiedlowa 2, 82-520, Czarne Dolne, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 28 607 zł
Cena oszacowania: 42 911 zł

Mieszkanie w miejscowości Świerzenko, Świerzenko 13/5a (pomorskie)

Świerzenko 13/5a, 77-222, Świerzenko, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 72 400 zł
Cena oszacowania: 108 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Rozwory, Rozwory (pomorskie)

Rozwory, 77-310, Rozwory, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 154 725 zł
Cena oszacowania: 206 300 zł