Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bronisławy, Bronisławy 13 (łódzkie). Działki numer: 102, 101

Bronisławy 13, 93-308, Bronisławy, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Sygnatura:  GKM 16/21
Obszar działki: 0,0520 ha
Cena wywołania: 100 406 zł
Cena oszacowania: 133 875 zł
Wadium: 13 388 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Bartłomiej Górczyński

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 276, Łódź,  90-361 Łódź

tel. 42 682 30 77 / fax. 

Sygnatura: GKM 16/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2022 o godz. 10:15 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź , pokój D,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** **** położonej przy ul. Bronisławy 13 i 13A , 93-308 Łódź , dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Pomorska 21, Łódź , 90-202 Łódź prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem w licytacji jest udział wynoszący 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Bronisławy 13 i 13a w dzielnicy Łódź Górna, oznaczonej jako dwie działki ewidencyjne nr 101 i 102 o łącznej powierzchni 0,0520 ha. Zabudowę nieruchomości stanowią trzy budynki : budynek mieszkalny jednorodzinny nr ew. 231 posadowiony w granicach działek nr 100 i 101 o pow. zabudowy 229 m2, budynek mieszkalny nr ew. 232 posadowiony w granicach działki nr 102 o pow. zabudowy 78m2, budynek mieszkalny nr ew. 233 posadowiony w granicach działki 102 o pow. zabudowy 73m2. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej. Wjazd na nieruchomość odbywa się z ul. Bronisławy od strony północnej. Na każdą z działek urządzony został odrębny wjazd, przy czym wjazd na teren działki nr 101 odbywa się przez wjazd urządzony na działce nr 100. Teren działek nr 101 i 102 jest ogrodzony. Szczegółowe informacje dotyczące licytowanego udziału w nieruchomości znajdują się w operacie szacunkowym (do wglądu w tutejszej kancelarii).

Suma oszacowania wynosi 133 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 406,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 387,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Łodzi ul.Srebrna 32 83 1050 1461 1000 0023 5626 0352.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 143, Łódź, 92-332  Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Bartłomiej Górczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kamieńsk, Słowackiego 198 (łódzkie). Działka numer: 180

Słowackiego 198, 97-360, Kamieńsk, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 55 733 zł
Cena oszacowania: 83 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Gałków-Parcela, Gałków-Parcela (łódzkie)

Gałków-Parcela, 95-060, Gałków-Parcela, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 11 895 zł
Cena oszacowania: 15 860 zł

Dom w miejscowości Rajsko Duże, Rajsko Duże 8 (łódzkie). Działki numer: 63, 114, 122, 166, 63, 38, 504, 34, 171, 224, 391, 516, 581

Rajsko Duże 8, 97-340, Rajsko Duże, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 399 612 zł
Cena oszacowania: 532 816 zł