Dodano dnia: 2023-01-12

Dom w miejscowości Brody, Piaskowa 81 (świętokrzyskie). Działki numer: 715, 712

Piaskowa 81, 27-230, Brody, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-23
Sygnatura: KM 1038/20
Obszar działki: 0,3700 ha
Cena wywołania: 139 407 zł
Cena oszacowania: 185 877 zł
Wadium: 18 588 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13,  Starachowice,   27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: KM 1038/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-02-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, pokój sala III,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ położonej przy  Piaskowa 81, 27-230 Brody , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach   (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
położona w Brodach powiat starachowicki, oznaczona jako położone przy ul. Piaskowej przyległe do siebie działki nr 712 i 715 o łącznej powierzchni 0,3700 ha, mająca urządzoną księgę wieczystą numer KI1H/xxxxxxxx/7 obecnie KI1H/xxxxxxxx/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach. Przedmiotowe działki w pasie ulicy są zabudowane murowano-drewnianym budynkiem mieszkalnym i drewnianymi budynkami gospodarczymi, w pozostałej części stanowią grunty rolne.

Suma oszacowania wynosi 185 877,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 407,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 587,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200  Starachowice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sandomierz, Lubelska 34 (świętokrzyskie)

Lubelska 34, 27-600, Sandomierz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 735 133 zł
Cena oszacowania: 1 102 698 zł

Nieruchomość w miejscowości Radoszyce, Częstochowska 25 (świętokrzyskie)

Częstochowska 25, 26-230, Radoszyce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-07
Cena wywołania: 246 451 zł
Cena oszacowania: 328 602 zł

Nieruchomość w miejscowości Węgrzyn, Węgrzyn 3 (świętokrzyskie)

Węgrzyn 3, 26-230, Węgrzyn, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-20
Cena wywołania: 126 015 zł
Cena oszacowania: 168 021 zł