Dodano dnia: 2021-12-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bródek, Bródek 42b (lubelskie). Działka numer: 29/8

Bródek 42b, 22-437, Bródek, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura:  KM 205/19
Obszar działki: 0,0900 ha
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł
Wadium: 20 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Diana Sawicka

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 67, Zamość,  22-400 Zamość

tel. 84 639 2623 / fax. 

Sygnatura: KM 205/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Diana Sawicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Prymasa S. Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój sala 27,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *  położonej przy  ,Bródek,  22-437 Łabunie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu (adres: ul. Wyszyńskiego /22-400, Zamość, 22-400 Zamośćprowadzi księgę wieczystą o numerze  ZA1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość opisana jako udział 1/2 prawa własność nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 29/8 o pow. 0,0900 ha położona w miejscowości Bródek i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/xxxxxxxx/9. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 202 000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 151 500,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 20 200,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 202 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Diana Sawicka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zakłodzie, Zakłodzie (lubelskie). Działki numer: 147/5, 147/6, 147/7

Zakłodzie, 22-463, Zakłodzie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 1 725 zł
Cena oszacowania: 2 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Zamość, Wiejska 19/30 (lubelskie)

Wiejska 19/30, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 222 000 zł
Cena oszacowania: 296 000 zł

Grunt w miejscowości Bortatycze, Bortatycze (lubelskie). Działki numer: 1160, 1044

Bortatycze, 22-400, Bortatycze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 1 388 zł
Cena oszacowania: 58 960 zł