Dodano dnia: 2023-07-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bratkowice, Bratkowice 196 A (podkarpackie). Działka numer: 4491/5

Bratkowice 196 A, 36-055, Bratkowice, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Km 775/22
Obszar działki: 0,0700 ha
Cena wywołania: 231 825 zł
Cena oszacowania: 309 100 zł
Wadium: 30 910 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jakub Kwater

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3,  Rzeszów,   35-045 Rzeszów

tel. 178525140 / fax. 178525140

Sygnatura: Km 775/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  196 A, 36-055 Bratkowice, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów) prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem o pow. użytkowej 104,00 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, na działce o nr. ew. 4491/5 o pow. 0,0700 ha. Do budynku wykonano przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej. Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/xxxxxxxx/6. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość po ustaleniu daty i godziny oględzin z komornikiem.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 309 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 825,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 910,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 25910100032015000307200001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Jakub Kwater

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jasło, Wojska Polskiego 48 (podkarpackie). Działka numer: 86/3

Wojska Polskiego 48, 38-200, Jasło, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-25
Cena wywołania: 184 389 zł
Cena oszacowania: 245 853 zł

Nieruchomość w miejscowości Trzciana, Trzciana 489A (podkarpackie)

Trzciana 489A, 36-071, Trzciana, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 734 133 zł
Cena oszacowania: 1 101 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Głogów Małopolski, Miedziana 4 (podkarpackie)

Miedziana 4, 36-060, Głogów Małopolski, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
e-licytacja
Cena wywołania: 335 250 zł
Cena oszacowania: 447 000 zł