Dodano dnia: 2022-01-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Borowo, Leśna 9 (pomorskie). Działka numer: 179/32

Leśna 9, 83-332, Borowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-17
Obszar działki: 0,0700 ha
Cena wywołania: 419 933 zł
Cena oszacowania: 629 900 zł
Wadium: 62 990 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach
Andrzej Styś
Kancelaria Komornicza nr II w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Przy Torach 1
tel. 586812914  e-mail: kartuzy@komornik.pl
  KM 635/20
 

 

 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 9337
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-03-2022r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w  Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul.Kościuszki 1 sala 2.27  odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 179/32 o powierzchni 700 m2, położonej w Borowie przy ul. Leśnej 9 (gm. Kartuzy). Zabudowę działki stanowi dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 267,70 m2 i powierzchni piwnicy 142,90 m2.  
należącej do dłużnika **** ******** położonej: 83-332 Borowo,
     dla której  Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 9337   [NKW: GD1R/xxxxxxxx/7]
Suma oszacowania wynosi 629 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    419 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 990,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Kartuzach 81 10201866 0000 1602 0002 6542 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy
  Andrzej Styś


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pogorszewo, Pogorszewo (pomorskie). Działka numer: 6/2

Pogorszewo, 84-351, Pogorszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 319 zł
Cena oszacowania: 426 zł

Grunt w miejscowości Pogorszewo, Pogorszewo (pomorskie). Działka numer: 6/2

Pogorszewo, 84-351, Pogorszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 2 400 zł
Cena oszacowania: 3 200 zł

Dom w miejscowości Gdańsk, Przełom 1 (pomorskie). Działka numer: 11

Przełom 1, 80-643, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 581 333 zł
Cena oszacowania: 872 000 zł