Dodano dnia: 2023-08-14

Dom w miejscowości Borowe, Borowe 19a (lubuskie). Działka numer: 456

Borowe 19a, 68-120, Borowe, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-10
Sygnatura: KM 107/20
Obszar działki: 1.019 m2
Cena wywołania: 98 002 zł
Cena oszacowania: 130 670 zł
Wadium: 13 067 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Żaganiu

Piotr Szymański

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 19,  Żagań,   68-100 Żagań

tel. 684775170 / fax. 684775175

Sygnatura: KM 107/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Kancelaria nr II na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 107/20 w dniu 10-10-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 4, 68-100 Żagań, sala 5, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest .  położonej przy  ,Borowe,  68-120 Iłowa, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Szprotawska 3, Żagań, 68-100 Żagań)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu to nieruchomość gruntowa, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 456 o powierzchni 1.019 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 90 m2 z garażem o powierzchni użytkowej 26m2.

Suma oszacowania wynosi 130 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 002,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 067,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu ul. Szprotawska4, 68-100  Żagań. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BANK POLSKI S.A. 18 1020 5402 0000 0802 0388 7395.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Piotr Szymański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zielona Góra, Stary Rynek 11/9 (lubuskie)

Stary Rynek 11/9, 65-067, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 1 191 750 zł
Cena oszacowania: 1 589 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Murzynowo, Skwierzyńska 30/2 (lubuskie)

Skwierzyńska 30/2, 66-440, Murzynowo, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-17
Cena wywołania: 41 250 zł
Cena oszacowania: 55 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bytom Odrzański, Dębowa 8/2 (lubuskie)

Dębowa 8/2, 67-115, Bytom Odrzański, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 93 900 zł
Cena oszacowania: 125 200 zł