Dodano dnia: 2022-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Borki Walkowskie, Borki Walkowskie 28 (łódzkie). Działka numer: 33/5

Borki Walkowskie 28, 98-320, Borki Walkowskie, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-04
Sygnatura:  KM8932/16
Obszar działki: 0,1292 ha
Cena wywołania: 60 000 zł
Cena oszacowania: 80 000 zł
Wadium: 8 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: KM8932/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2022 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *****  położonej przy  ,Borki Walkowskie,  98-320 Osjaków, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu  (adres: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300 Wieluń)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 10.45 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę pod adresem : pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości z stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 33/5 o powierzchni 0,1292 ha położonej Osjaków, obręb 1 Borki Walkowskie. Właścicielem nieruchomości jest Henryka Walaszczyk. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Wieluniu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona i prowadzona jest księga wieczysta SR1W/xxxxxxxx/7. Nieruchomość jest zabudowana : budynkiem mieszkalnym parterowy niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący, murowany o pow. użytkowej ok. 48,11m2 oraz budynkiem gospodarczy parterowy niepodpiwniczony, wolnostojący, murowany o pow. użytkowej ok. 60m2. Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Wieluń 16102045640000550200402404 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300  Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Mariusz Kozioł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wrzeczko, Wrzeczko (łódzkie)

Wrzeczko, 99-420, Wrzeczko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 176 066 zł
Cena oszacowania: 264 100 zł

Dom w miejscowości Działoszyn, Bankowa 12 (łódzkie). Działki numer: 20, 467

Bankowa 12, 98-355, Działoszyn, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 124 866 zł
Cena oszacowania: 187 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Bełchatów, Gombrowicza 8/1 (łódzkie)

Gombrowicza 8/1, 97-400, Bełchatów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-02
e-licytacja
Cena wywołania: 158 000 zł
Cena oszacowania: 237 000 zł