Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bolesława Krupińskiego, ul. Bolesława Krupińskiego 31 (śląskie). Działka numer: 1213/151

ul. Bolesława Krupińskiego 31, 44-300, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: Km 2515/17 i inne
Obszar działki: 0,1517 ha
Cena wywołania: 192 000 zł
Cena oszacowania: 256 000 zł
Wadium: 25 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Marek Dyrbuś

Kancelaria Komornicza, Pawła Pośpiecha 2, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 324555248 / fax. 324555248

Sygnatura: Km 2515/17 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Krupińskiego 31, 44-313 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 4/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bolesława Krupińskiego 31, w północnej części miasta, w strefie podmiejskiej. Nieruchomość opisana w księdze wieczystej nr GL1W/xxxxxxxx/4 (działka nr 1213/151 o powierzchni 1484 m2). Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i tereny zieleni. Nieruchomość składa się z jednej działki gruntowej, o regularnym prostokątnym kształcie, płaskim terenie. Działka jest zagospodarowana, ogrodzona od frontu płotem drewnianym, z pozostałych stron płotem z siatki stalowej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wiatą garażową. Teren od frontu budynku utwardzony, w pozostałej części nieruchomości porośnięty trawą i drzewami oraz krzewami ozdobnymi. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektryczną (oświetleniowa i siły), wodociągową, kanalizacyjną sanitarną. Dojazd drogą asfaltową - ul. Krupińskiego. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 144,0 m2 położony na nieruchomości jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym - parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym.

Suma oszacowania wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Wodzisławiu Śląskim ul.Płk.Ks.W.Kubsza 27 23 1050 1403 1000 0023 3645 5106.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Dyrbuś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wodzisław Śląski, Dąbrówki 8B/4 (śląskie)

Dąbrówki 8B/4, 44-300, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 185 400 zł
Cena oszacowania: 247 200 zł

Grunt w miejscowości Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski (śląskie). Działka numer: 505/15

Wodzisław Śląski, 44-352, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 9 750 zł
Cena oszacowania: 13 000 zł

Dom w miejscowości Wodzisław Śląski, Leśna 19 (śląskie). Działki numer: 2678/231, 232, 234, 2677/231, 731/232

Leśna 19, 44-300, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 238 667 zł
Cena oszacowania: 358 000 zł